Sessions formatives voluntàries (en línia)

I. Posicionament de marca
II. Mercat i selecció de públic objectiu
III. Pla de comunicació
IV. Compte de Pèrdues i Guanys i Tresoreria
V. Eines digitals per la gestió.
VI. Gestió comercial
VII. Negociació
VIII. Màrqueting digital
IX. Disseny del model de negoci
X. Estratègia empresarial
XI. Aspectes jurídics fiscals
XII. Aspectes jurídics laborals
XIII. Gestió emocional de l’adversitat
XIV. Indicadors de gestió per la pressa decisions
XV. Resolució positiva dels conflictes
XVI. Networking estratègic
XVII. Lindkedin aplicat