El Parc de Recerca UAB impulsa el Programa Consolida’t per donar suport a les microempreses i les persones autònomes a consolidar, enfortir o reinventar els seus negocis.

El projecte de cada autònom constitueix l’eix vertebrador del Programa i es desenvolupa un mix d’assessorament en gestió empresarial per un assessor personal especialitzat, i de formació específica impartida per professionals en la matèria amb l’objectiu de complementar les capacitats necessàries per al desenvolupament del treball autònom.

En una primera reunió inicial individual es realitza una diagnosi del projecte, i es defineix l’itinerari a seguir, es fixa el pla d’acció a desenvolupar i defineixen les activitats formatives a realitzar.

En les següents reunions de treball es procedeix al seguiment del pla d’acció, per tal d’identificar les desviacions incorregudes i fer les correccions pertinents. Es tracten aspectes comercials, financers i d’organització del projecte.

Paral·lelament al procés d’assessorament, es duen a terme sessions de formació amb professionals experts en la matèria, per proporcionar els coneixements necessaris en matèria de gestió empresarial i de millora de les habilitats i per incrementar el nivell d’eficiència del treballador autònom.

S’impulsa el procés de networking entre els participants del programa, i es facilita l’intercanviï de coneixements i experiències mitjançant el crowdsourcing en les thinking sessions que voluntàriament els participants desitgin participar.